Bladet tysnes. Galanten Tysnes 2019-11-18

Galanten Tysnes

bladet tysnes

Hesten og den gamle slåmaskinen heldt på denne tida framleis stand i jordbruket, fortel Harry Solberg, som har sendt oss dette kjekke bildet. Samtykke til marknadsføring Når du er registrert som brukar hjå Tysnes, og når du brukar abonnementstenestene våre, ser me på deg som ein kunde med eit aktivt kundeforhold. Det er viktig å merka seg at den juridiske eigar av abonnementet er den som har teikna det. Gode tilhøve for fisking og mogleg for å leiga båt. Alle abonnentane fekk tilbod om å vera aksjonærar. Medverkande: Morten Haaland, Marita Strand Bakke og Jannike Aarvik.

Next

Om oss

bladet tysnes

Då kom eg til å tenkja på kvinnelagnaden som er knytt til dette namnet, ein vond kvinnelagnad — og ein tung barne- og familielagnad — i andre halvpart av. Dette fantastiske feriehusværet med eigen, privat hage og inngang, ligg i rolege omgjevnader ved ei lita vik ved den fiskerike Bjørnafjorden. Ved oppseiing av abonnement med bindingstid kjem det eit sluttoppgjer for den perioden du har oppnådd ein prisfordel, tilsvarande den rabatten som er gjeve på eit abonnement utan bindingstid. Journalisten skriv om ein gamal landstad «som heitte Sara Tufte, rett overfor Godøysund fjordhotell». Angrerettlova gjeld ved tinging av abonnement på «Tysnes».

Next

Galanten Tysnes

bladet tysnes

Tysnes Bladlag gav ut «Tysnes» fram til 2001. Eit idyllisk feriehus på øya Tysnes i bygda Galanten, med utsikt over Humlevika og Bjørnafjorden. I 25 år kom avisa ut kvar 14. Høgast i Norge «Tysnes» er pr 2018 den avisa i Norge som har høgast opplagstal i høve til innbyggjartalet. Abonnement Abonnementet skal betalast på forskot og gjeld til me mottek oppseiing, og uansett ut den betalte perioden. Eit flott turterreng i nærområdet fører fram til fleire fine fiskevatn.

Next

Kultur

bladet tysnes

Avstand til strand: 70 m. . Ved endring av leveringsadressa må Tysnes kontaktast seinast tre yrkedagar før endringa skal tre i kraft. Journalisten skriv om ein gamal landstad «som heitte Sara Tufte, rett overfor Godøysund fjordhotell». Til utlandet kjem Posten sitt portotillegg. Gjennom eit folkeleg engasjement med Nils Håland som pådrivar og fleire andre lokale eldsjeler, mellom anna forfattar Johannes Heggland, vart Tysnes Bladlag etablert på vårparten i 1953.

Next

Bladet Tysnes

bladet tysnes

Huset er opprinneleg frå 1952, men blei totalrenovert i 1995 og har fem soverom med tilsaman tretten sengeplasser, bad, kjøken, eigen spisestove og to stover. . Kontaktledd til Amerika Initiativtakarane i 1953 hadde to viktige mål med eit nytt bygdeblad for Tysnes. Fint utgangspunkt for dagsturar til Bergen og til det nasjonalromantiske Hardanger. Gjengen i Tysnesbladet vart utfordra til å hoppa på sjøen av dei gode naboane våre i Sunnhordlandsav isa.

Next

Om oss

bladet tysnes

Det er Jens Langeland som held i taumane, og borna på høykjerra er syskena Solberg frå Odda. Spesiell takk til Oddrun Tysnes og Anette Kårstad. I 25 år kom avisa ut kvar 14. Salsvilkår Du vil motta stadfesting av ordren på epost, når betalinga er gjennomført. «Tysnes» har kontorlokale i kraftlagsbygget i Våge, like ovanfor ferjekaien. Folk som er busette utanfor kommunen er ein viktig grunnpilar for at «Tysnes» eksisterer som lokalavis. Til slutt var det om lag 170 som teikna seg, dei fleste med to og tre aksjar.

Next

Bladet Tysnes AS

bladet tysnes

Dersom du har spørsmål til avtalen, er du velkomen til å kontakta oss: Telefon 53432220 og epost: abonnement tysnesbladet. . Personopplysningane dine vert ikkje vidareselde og vert ikkje brukte til andre føremål, utan eige samtykke til dette frå deg. Huset er opprinneleg frå 1952, men blei totalrenovert i 1995 og har fem soverom med tilsaman tretten sengeplasser, bad, kjøken, eigen spisestove og to stover. Abonnementet skal betalast før forfallsdato på faktura.

Next

Bladet Tysnes AS

bladet tysnes

Frå 1979 vart «Tysnes» vekeavis, med utkome kvar torsdag. Tysnes Bladlag gav ut «Tysnes» fram til 2001. Kva informasjon samlar me inn? Kva brukar me opplysingane dine til? Kjem betaling for seint, gjeld den til ei kvar tid lovbestemte forseinkingsrente. Dette fantastiske feriehusværet med eigen, privat hage og inngang, ligg i rolege omgjevnader ved ei lita vik ved den fiskerike Bjørnafjorden. Kontaktledd til Amerika Initiativtakarane i 1953 hadde to viktige mål med eit nytt bygdeblad for Tysnes. Tysnes lagrar og brukar opplysingar om namn, fødselsdato, e-post-adresse, gateadresse og telefonnummer — og opplysingar om eventuell annan rekningsbetalar.

Next

Bladet Tysnes AS

bladet tysnes

. Heilt nede på bryggjekanten med utsikt over Humlevika og Bjørnefjorden ligg vårt romslege feriehus med gjennomgåande høg standard og sengeplass til ti personar. Dersom du ikkje ynskjer å motta slik marknadsføring, kan du reservera deg ved å klikka på linken for å melda deg av denne tenesta. E-avisa er 100% identisk med papiravisa. «Tysnes» er framleis eit viktig kontaktledd, både mellom folk som er busette på Tysnes, men og mellom folk heime og ute. Eit flott turterreng i nærområdet fører fram til fleire fine fiskevatn. Levering i Norge er gratis.

Next