Kino tábor program. Kino Soběslav 2019-11-19

Kino Svět

kino tábor program

It is important for every website to open quick and be smooth while surfing. Ceny a poplatky při on-line prodeji Cena vstupenky se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem — kupujícím vzniká zakoupením vstupenky na filmové nebo jiné představení provozované Prodávajícím. Osobně vyzvednuté odměny může majitel účtu darovat třetí osobě. Bez předložení klubové karty nelze uvedené výhody poskytnout. This combined with the breadth of the courses we offer and our growing network of collaborations makes our Marine Science program unique.

Next

WEB

kino tábor program

Pro smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem je rozhodující verze všeobecných obchodních podmínek platná v den uhrazení platby kupní ceny za vstupenku. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a zákazníkem — kupujícím vzniká koupí vstupenky na kulturní představení provozované Provozovatelem. Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny elektronické vstupenek, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Provozovatel nemá k těmto údajům přístup. Všechny osobní údaje budou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely Provozovatele. Veškeré změny či doplňky budou vyvěšeny na www. Vstupenkou se rozumí jedna vstupenka nebo více vstupenek, které si zákazník rezervuje a zaplatí na pokladně Prodávajícího. Students volunteer in our wet lab and with our oyster farm to gain more experience that can supplement what they are learning in the classroom.

Next

Kino Soběslav

kino tábor program

Recent projects include heat shocking oysters; studying the effects of ocean acidification on oysters; breeding clownfish under a number of different variables including tank size, size of mates, and cross breeding between different color morphs; determining the economics of wild raised aquaculture oysters versus lab raised aquaculture oysters. I v případě odděleného nákupu vstupenek se body přičtou pouze jednou, v rámci nákupu na shodné představení. Zákazník po provedení rezervace obdrží na jím označený e-mail zprávu, která obsahuje unikátní číslo provedené rezervace a informaci o délce trvání rezervace. Prodávající expeduje lístky ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení takové rezervace, a to bez oznámení zákazníkovi. Vracení vstupenek U některých akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání.

Next

Kino Soběslav

kino tábor program

Elektronická vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami. V případě, že si zákazník nevyzvedne rezervovanou vstupenku ve stanoveném čase před zahájením představení, může Provozovatel vstupenku uvolnit k dalšímu prodeji bez dalšího oznámení zákazníkovi. Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky vstupenek zkontrolovat správnost obdržených údajů. Our research sparks student questions and further research about what is happening in our coastal environment today and why. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Next

Kino Svět

kino tábor program

Residential staff includes Tabor faculty and recent Tabor graduates who understand global education, some of them studying Chinese. V případě, že dojde ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil vstupenku nebo elektronickou vstupenku, bude zákazníkovi vrácena kupní cena za těchto podmínek: · u vstupenky zakoupené v pokladně Provozovatele, bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil, popřípadě, bude-li mít zákazník zájem, může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na jiné představení v provozovně Provozovatele ve stejné hodnotě, · u elektronické vstupenky bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace bankovním převodem. On our researches we see kinosvettabor. Všeobecně závazné podmínky rezervace a on-line prodeje vstupenek prostřednictvím internetu, platné v Kině Soběslav a Kulturním domě města Soběslavi. Ztráta, odcizení, poškození věrnostní karty 5.

Next

Kino Svět

kino tábor program

. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje. Sharing our data with local scientific non-profits extends the impact of our students' effort and its importance. A rezervovat vstupenky na další představení může až po ukončení rezervace, kterou předtím začal. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje. Členská karta je nepřenosná, její výhody může čerpat pouze její majitel. Na jejím základě obsluha pokladny zákazníkovi prodá příslušnou rezervovanou vstupenku.

Next

corp.howardshome.com

kino tábor program

Zákazník může být vyzván k předložení svých identifikačních dokladů personálem kina za účelem kontroly. The curriculum begins with Biology of the Oceans, biology taught through an ocean-oriented lens. Smluvní partner Pokud není uvedeno jinak, zprostředkovává Kulturní dům města Soběslavi pouze prodej vstupenek z pověření pro kulturní akce Kulturního domu města Soběslav nebo kinem Soběslav. Pokud průkaz nebude předložen, vstupenka propadá bez náhrady nebo v případě neoprávněné slevy musí divák rozdíl ceny doplatit. Stanovený čas je oznámen zákazníkovi ihned po ukončení rezervace v rezervačním systému a zároveň zaslán emailem, pokud byl email správně zadán. Číselné čárové kódy elektronické vstupenky lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn.

Next

WEB

kino tábor program

Účinnost obchodních podmíne k Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. Parents may view program photos online throughout the session. Our Marine Field Ecology students research species of marsh grasses influenced by abiotic conditions in various intertidal zones, while also observing animal habitats utilizing many different sorts of transect lines, quadrats, nets and other equipment in order to catalog the life they witness. Návštěvníci Kina Portyč i Letního kina se mohou stát členy filmového klubu Samotáři. Vstupenky si zákazník může vyzvednout pouze v pokladně kina, a to sdělením variabilního čísla rezervace, nebo svých kontaktních údajů zadaných při rezervaci. Rezervaci lze odvolat osobně nebo telefonicky v pokladně kina.

Next

corp.howardshome.com

kino tábor program

Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení takové rezervace, a to bez oznámení zákazníkovi. Ceny a poplatky při on-line prodeji Cena vstupenky se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty. Slevu je možné uplatnit při koupi vstupenky na představení filmového klubu i při on-line nákupu vstupenek. Pokud žádost nebude obsahovat některý z uvedených údajů, nebude vyřízena. Provozovatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s návštěvou akcí, zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s akcí.

Next

corp.howardshome.com

kino tábor program

Tyto změny nejsou důvodem pro vrácení vstupného. A současně bere na vědomí a souhlasí, že v případě opakovaného nevyzvednutí vstupenky a neodvolání rezervace, mu může být budoucí rezervace zablokována. Smluvní vztahy mezi Prodávajícím se řídí českým právem a pro případné soudní spory jsou příslušné české soudy. Pokud zákazník nedodrží tyto pokyny provozovatel neručí za to jeho rezervaci, přesto, že zákazník obdrží email o potvrzení rezervace. Reklamace se uplatňuje bezprostředně po nákupu vstupenek.

Next